گرەوی ئۆنلاینی باسکە

گرەوی ئۆنلاینی باسکە  –  چۆن لە عێراق گرەوی باسکەی ئۆنلاین سەرکەوپ. گرەوکردن لە کتێبدروستکەرانی  ئنلاین لەسەر باسکە هاوشێوەی گرەولەسەر دیسپلینە وەرزشییە بەناوبانگەکانی تر. لەم وەرزشەدا وەک هۆکی یان ” گرەوی…